AVG

PRIVACY POLICY


Hier volgt een korte samenvatting van de Privacy Policy van Dweilorkest Ut Word W
à:

Dweilorkest Ut Word Wà hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy Policy proberen we heldere en transparante informatie te geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dweilorkest Ut Word Wà houdt zich in alle gevallen aan de van de toepassing zijnde wet- en regelbegeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy;
  • Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dweilorkest Ut Word Wà zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.